Skala Apgar – co to jest? Jak wygląda ocena noworodka?

Możliwość komentowania Skala Apgar – co to jest? Jak wygląda ocena noworodka? została wyłączona

Czym jest skala Apgar?

Skala Apgar to narzędzie, które służy do oceny stanu zdrowia noworodka. Została opracowana w 1952 roku przez amerykańską lekarkę Virginia Apgar i od tego czasu jest używana na całym świecie. Skala Apgar polega na ocenie pięciu cech noworodka: aktywności ruchowej, oddechu, tętna, tonusu mięśniowego oraz koloru skóry. Każda z tych cech jest oceniana w skali od 0 do 2 punktów, co daje maksymalną liczbę 10 punktów.

Ocena noworodka według skali Apgar ma na celu określenie czy dziecko potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej lub wsparcia. Wynik skali Apgar może być również wykorzystywany do monitorowania postępów w rozwoju dziecka.

Jak wygląda ocena noworodka?

Ocena noworodka według skali Apgar trwa zaledwie kilka minut i jest przeprowadzana przez lekarza lub położną tuż po porodzie. Ocena obejmuje pięć cech: aktywność ruchowa, oddech, tętno, tonus mięśniowy oraz kolor skóry. Każda z tych cech jest oceniana w skali od 0 do 2 punktów.

Aktywność ruchowa oznacza reakcje dziecka na bodźce dotykowe lub głosowe. Oddech oznacza obecność regularnych oddechów. Tętno oznacza obecność tętna sercowego. Tonus mięśniowy oznacza siłę mięśni szyi i kończyn dolnych. Kolor skóry oznacza normalny kolor skóry lub obecność sinicy.

Co oznaczają poszczególne wyniki?

Wynik skali Apgar może być od 0 do 10 punktów. Wynik 7-10 punktów oznacza, że noworodek jest zdrowy i nie potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. Wynik 4-6 punktów oznacza, że noworodek potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej lub wsparcia. Wynik 3 punkty lub mniejszy oznacza, że noworodek potrzebuje pilnej interwencji medycznej.

Jeśli wynik skali Apgar jest niższy niż 7 punktów, lekarze mogą powtarzać test co 5 minut przez pierwsze 30 minut po porodzie. Jeśli wynik nadal będzie niski, lekarze mogą podjąć dodatkowe środki mające na celu poprawienie stanu zdrowia dziecka.

Kiedy powtarza się test?

Test skali Apgar powinien być powtarzany co 5 minut przez pierwsze 30 minut po porodzie jeśli pierwszy wynik jest niższy niż 7 punktów. Powtarzanie testu ma na celu monitorowanie postawienia diagnozy i określenia czy dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy medycznej.

Ponadto test może być powtarzany po 24 godzinach od porodu lub jeśli istnieje obawa o stan zdrowia dziecka. Test może być również powtarzany regularnie przez pierwszy rok życia dziecka, aby monitorować postawienia diagnozy i postepowanie terapeutyczne.

Czy istnieją inne metody oceny stanu zdrowia noworodka?

Tak, istnieje kilka innych metod oceny stanu zdrowia noworodka opartych na obserwowaniu objawów fizycznych i badaniach laboratoryjnych. Szeroko stosowaną metodą jest bilans metaboliczny (BMP), który obejmuje badanie krwi i moczu oraz inne badania laboratoryjne majace na celu określenie stanu zdrowia dziecka.

Inna metoda to badanie USG (ultradźwiękowe) słuzy do okrešlenia stanu serca i nerek oraz innych narzadow wewnetrznych noworodka. Badanie USG moze rowniez pomoc w okresleniu czy dziecko ma jakies choroby genetyczne lub inne problemy ze zdrowiem.</p