Pokrzywka u dzieci – co podać? Ile trwa?

Możliwość komentowania Pokrzywka u dzieci – co podać? Ile trwa? została wyłączona

Czym jest pokrzywka u dzieci?

Pokrzywka to rodzaj alergicznego zapalenia skóry, które może wystąpić u dzieci. Objawia się ona w postaci swędzących, czerwonych plam na skórze. Może być spowodowana alergenami, takimi jak pyłki roślin, sierść zwierząt, żywność lub leki. U niektórych dzieci pokrzywka może być spowodowana stresującymi sytuacjami lub emocjami.

U dzieci pokrzywka często pojawia się na twarzy, szyi i rękach. Może też wystąpić na innych częściach ciała. Plamy mogą mieć różne rozmiary i kształty. Mogą być pojedyncze lub grupowe. Swędzenie może być bardzo silne i trudne do opanowania.

Co podać dziecku na pokrzywkę?

Jeśli twoje dziecko ma pokrzywkę, powinieneś podawać mu leki przeciwhistaminowe, aby zmniejszyć swędzenie i obrzęk. Leki te są dostępne bez recepty w postaci tabletek lub syropu. Jeśli objawy nie ustąpią po kilku dniach stosowania leków przeciwhistaminowych, skontaktuj się z lekarzem.

Możesz też stosować środki chłodzące i łagodzące swędzenie, takie jak okłady z lodu lub wilgotny ręcznik. Należy unikać stosowania produktów zawierajacych alkohol i perfumy, które mogłyby nasilać swędzenie.

Jak długo trwa pokrzywka u dzieci?

U większości dzieci objawy pokrzywki ustają po kilku godzinach lub dniach od wystapienia pierwszych objawów. Jednak u niektórych dzieci objawy mogą utrzymywać się przez kilka tygodni lub miesiêcy. W takich przypadkach należy skonsultować siê z lekarzem.

Jeśli twoje dziecko ma powtarzajace siê ataki pokrzywki, powinieneś skonsultować siê z lekarzem w celu ustalenia przyczyny i odpowiedniego leczenia. Lekarz może zalecić test alergiczny lub badanie krwi w celu identyfikacji alergenu.

Jak chronić dziecko przed pokrzywkami?

Aby chronić twoje dziecko przed pokrzywkami, powinieneś unikać alergenów, które je powoduj¹. Powinieneś też regularnie myæ dywaniki i meble tapicerowane oraz czêsto odkurzaæ dom, aby usun¹æ pyłki ro¶lin i sier¶ zwierz¹t.

Nale¿y te¿ unikaæ spo¿ywania potraw o du¿ej ilo¶ci barwników i dodatków chemicznych oraz unikaæ produktów mlecznych i jajek je¶li twoje dziecko ma alergiê na te produkty.

Kiedy skontaktować siê z lekarzem?

Je¶li objawy pokrzywki utrzymuj¹ siê przez kilka tygodni lub miesiêcy lub je¶li objawom towarzysza gor¹czka lub inne oznaki infekcji, nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem w celu ustalenia diagnozy i odpowiedniego leczenia.

Lekarze czasami przepisuj¹ antybiotykoterapiê lub inne leki hormonalne w celu zwalczania infekcji bakteryjnych lub grzybiczych oraz steroidowe ma¶ci do smarowania skóry w celu łagodzenia swêdzenia i obrzeku.</p