Dyskalkulia – co to jest? Jak ją leczyć

Możliwość komentowania Dyskalkulia – co to jest? Jak ją leczyć została wyłączona

Czym jest dyskalkulia?

Dyskalkulia to zaburzenie poznawcze, które dotyka dzieci i dorosłych. Jest to trudność w uczeniu się i rozumieniu podstaw matematyki. Osoby dotknięte dyskalkulią mają trudności z liczeniem, rozumieniem pojęć matematycznych, a także zapamiętywaniem i przetwarzaniem informacji matematycznych. Dyskalkulia może mieć różne nasilenia – od lekkich trudności do poważnych problemów.

Dyskalkulia nie jest chorobą, ale zaburzeniem poznawczym, które można leczyć. Może być spowodowane wieloma czynnikami, w tym genetycznymi, środowiskowymi lub neurologicznymi. Niektórzy eksperci twierdzą, że dyskalkulia może być spowodowana brakiem umiejętności czytania lub pisania.

Objawy dyskalkulii

Objawy dyskalkulii mogą się różnić w zależności od osoby i jej wieku. U dzieci objawy mogą obejmować: trudności w liczeniu palcami, trudności w rozpoznawaniu cyfr i ich porządkowaniu, trudności w rozumieniu pojęć matematycznych (np. dodawanie i odejmowanie), trudności w przeliczaniu jednostek miary itp.

U dorosłych objawy mogą obejmować: trudności w liczeniu pieniędzy, trudności w planowaniu budżetu domowego, trudności w rozumieniu pojęć matematycznych (np. procentów), trudności w przeliczaniu jednostek miary itp.

Jak diagnozuje się dyskalkulię?

Diagnoza dyskalkulii może być postawiona przez psychologa lub pedagoga szkolnego na podstawie testów psychologicznych oraz obserwacji zachowań dziecka. Lekarze mogą również skorzystać z badań neurologicznych, aby potwierdzić diagnozę.

Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele byli świadomi objawów dyskalkulii u dziecka i szybko skonsultuj się z lekarzem lub specjalistom edukacyjnym. W ten sposób można uniknąć opóźnień w nauce matematyki i innych przedmiotów szkolnych.

Jak leczy się dyskalkulię?

Leczenie dyskalkulii może obejmować terapię behawioralną lub terapię neuropsychologiczną. Terapia behawioralna skupia się na ćwiczeniach praktycznych i ćwiczeniach umysłowych, które maja na celu poprawienie umiejętności matematycznych pacjenta. Terapia neuropsychologiczna skupia się na poprawianiu funkcjonowania mózgu poprzez stymulacje sensoryczne i treningi umysłowe.

Rodzice powinni również pomagać swoim dzieciom poprzez stosowanie strategii edukacyjnych takich jak: stosowanie prostego jasnego jazyka do omawiania problemów matematycznych; stosowanie ćwiczeñ praktycznych; stosowanie technik ułatwiajacych zapamiêtywanie; stosowanie systemu nagród; stosowanie indywidualizacji programu nauczanai itd.

Podsumowanie

Dyskalkulia, czyli zaburzenie poznawcze dotykajace dzieci i doroslych ma ró¿ne nasilenia – od lekkich trudnosci do powaznych problemów. Objawami tego schorzenia sa miedzy innymi: trudnosci w liczeniu palcami, rozpoznawaniu cyfr czy te¿ rozumieniu pojêæ matematycznych. Diagnoza postawiæ mo¿e psycholog lub pedagog szkolny na podstawie testów psychologicznych oraz obserwacji zachowan dziecka. Leczeniem dyskalkulii mo¿e byæ terapia behawioralna lub neuropsychologiczna oraz strategie edukacyjne stosowane prze rodzinê.</p